banner_top01.jpg

GUI ממשק משתמש

GUI - Graphical User Interface – ממשק משתמש גרפי

ממשק משתמש - הוא דרך להציג למשתמש נתונים לשם הפעלה של תוכניות וקבלת תוצאות מהן – על ידי גירוי ויזואלי.
ממשק משתמש הוא חלק מפרסום אינטראקטיבי החשוף למשתמש באתר, כך שדרכו מתקיים הקשר בין המשתמש ובין התוכנה. (תוכנה בהקשר זה – פרסום אינטראקטיבי באתר). כל זה נעשה בשילוב אלמנטים גרפיים כתמונות על מנת ליצור תצוגה ידידותית במיוחד בצבעים וגופנים באמצעות סמלים ותמונות חזותיות.
מטרת עיצוב ממשק המשתמש הינה יצירת ממשק ידידותי, כזה שהמשתמש יתפעל אותו בקלות ובנעימות.
שיקולים בעיצוב ממשק המשתמש

עיצוב ממשק המשתמש נעשה בעיקר על פי שיקולים פונקציונאליים - מציאת הדרך הנוחה ביותר שבה יוכל המשתמש להשיג את מטרותיו באמצעות ממשק המשתמש והמערכת שאחוריו. בדרך כלל באים לידי ביטוי גם שיקולים שיווקיים - יצירת ממשק משתמש שהופך את המוצר לאטרקטיבי ומובחן ממוצרים מתחרים. דוגמה לכך היא עיצובו של בקבוק משקה כזה, או אחר (זהו "ממשק המשתמש" למשקה שבתוך הבקבוק), שבו באים לידי ביטוי שיקולים פונקציונאליים (אחיזה נוחה של הבקבוק) ושיווקיים (הבקבוק לרוב הוא סמל מסחרי).
שימושיות היא מידת הקלות בה ניתן להשתמש במוצר מסוים. מידת השימושיות נקבעת על פי הפשטות, היעילות והמהירות שבה מבוצעות מטלות ספציפיות במוצר.
מאפייני השימושיות

מאפייני השימושיות מוגדרים באופן הבא:
לימודיות - המידה בה הממשק ניתן ללמידה על ידי המשתמש
יעילות - המידה בה השימוש בממשק הוא יעיל.
זכירות - מידת הקלות בה המשתמש זוכר את פעולות הממשק.
שביעות רצון - מידת שביעות הרצון של המשתמש מהממשק.

אז בוא לראות איך "נממשק" את המשתמש  באתר שלך, בניית אתרים בהתאמה אישית לעסקך.

הצעת מחיר לעיצוב GUI

pic04.jpg